Mar 19, 2016

Mata Dagiti Managdakdakes

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

Ngem iti napuskol nga ulep

Ti basol, tagikuaen ti nakudrep
A mata dagiti managdakdakes


Haiku 6
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
wwwtaraontibiag.blogspot.com

No comments:

Post a Comment