Mar 21, 2016

Sikat' Silaw

[Nabulod laeng ti ladawan a naaramat]

Sikat' silaw ti lubong

Dagiti nadalus panagpuspusona
Kukuam ida, lawagam dalanda


Haiku 5
Rudy Ram. Rumbaoa
Dagiti Koleksion a Daniw, Sarita, Kanta ken Dadduma Pay
wwwtaraontibiag.blogspot.com

No comments:

Post a Comment