Apr 24, 2016

No agparang dagiti porma ti sinan-anghel iti tangatang...


Porma ti sinan-anghel
[Nabulod laeng dagiti ladawan a naaramat]

No comments:

Post a Comment